fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Kwalifikacje samorządowców do oceny

Pracownicy mianowani i urzędnicy samorządowi będą regularnie podlegali okresowej ocenie kompetencji
Rząd przyjął właśnie rozporządzenie w tej sprawie przygotowane na początku marca przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Teraz czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w ciągu siedmiu dni od tej daty. Nakłada na przełożonych obowiązek przeprowadzenia okresowej oceny podległych im pracowników samorządowych. Ma ona dotyczyć zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym także urzędników mianowanych na stanowiskach innych niż urzędnicze.
Ustawa o pracownikach samorządowych mówi, że podlegają oni ocenie kwalifikacyjnej co najmniej raz na dwa lata. Rozporządzenie, które stanowi wykonanie tego obowiązku, nie wprowadza jednego terminu przeprowadzania oceny, wskazuje jedynie na obowiązek wcześniejszego powiadomienia na piśmie o jej terminie.
Pracownicy samorządowi będą oceniani na podstawie sześciu kryteriów obowiązkowych: sumienności, sprawności, bezstronności, umiejętności stosowania przepisów, planowania i organizacji pracy oraz postawy etycznej. Bezpośredni przełożony będzie musiał wybrać także dodatkowe kryteria oceny w ciągu sześciu miesięcy od zatrudnienia lub mianowania urzędnika lub nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny. Będzie to od trzech do pięciu kryteriów dodatkowych najistotniejszych dla oceny prawidłowego wykonywania obowiązków przez pracownika samorządowego. W załączniku do rozporządzenia można znaleźć ich aż 23. Są tam zarówno wymagania dotyczące wiedzy specjalistycznej z konkretnej dziedziny, jaką zajmuje się urzędnik, umiejętność obsługi urządzeń technicznych, w tym komputerów i urządzeń biurowych, jak i m.in. inicjatywa w poszukiwaniu obszarów wymagających zmian i kreatywność w tworzeniu rozwiązań ulepszających pracę. Wynik oceny może być pozytywny -od oceny bardzo dobrej do zadowalającej, a także negatywny, gdy przełożony wystawi podległemu pracownikowi ocenę niezadowalającą.
Pracownik, któremu nie spodoba się wynik oceny, może odwołać się do kierownika jednostki samorządowej w ciągu siedmiu dni od jej doręczenia. Potem arkusz zawierający kryteria i wynik oceny trafi do akt osobowych pracownika.
Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zostało wydane na podstawie art. 17 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1563), znowelizowanego w drugiej połowie zeszłego roku. Wmyśl noweli pierwsza ocena kwalifikacyjna powinna zostać przeprowadzona w ciągu roku od zmiany przepisów, czyli do października tego roku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA