fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

O zasiłkach zdecyduje gmina albo marszałek województwa

Pracownicy gmin i ośrodków pomocy społecznej nie będą już mieli wątpliwości, jak ustalać prawo do świadczeń rodzinnych dla rodzin, w których ktoś wyjechał z kraju do pracy w państwie unijnym
Procedura niebawem znajdzie się w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Sejm uchwalił wczoraj nowelę tej ustawy oraz ustawy o podatku rolnym. Nowy sposób przyznawania świadczeń rodzinnych dla pracujących w dwóch państwach Unii Europejskiej ma wyeliminować przypadki ich pobierania w dwóch krajach w pełnej wysokości. Nowe przepisy mają zapewnić lepszą współpracę gmin i ośrodków pomocy społecznej (ops) z regionalnymi ośrodkami polityki społecznej (rops). Te ostatnie są właściwe w sprawach świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
[srodtytul]Procedura jest w ustawie [/srodtytul]
Jak to ma wyglądać w praktyce? Gmina lub ops będą z urzędu przesyłały wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych do rops, jeśli przy jego składaniu ubiegający się o zasiłek rodzinny poinformuje, że inny członek rodziny pracuje w jednym z krajów Unii Europejskiej. Wtedy rops ustali, czy przepisy o koordynacji mają zastosowanie do konkretnej sprawy. Jeśli tak, to wyda decyzję o przyznaniu lub nie prawa doświadczeń. Jeśli przepisy o koordynacji nie będą miały zastosowania, to odeśle wniosek wraz z dokumentami do gminy lub ops i one ustalą prawo do świadczeń rodzinnych od miesiąca złożenia wniosku w gminie.
Specjalna procedura przewidziana jest również dla sytuacji, kiedy w trakcie pobierania zasiłku rodzinnego i ewentualnie dodatków do niego wyjdzie na jaw, że jeden z członków rodziny pracuje w innym kraju unijnym. Wtedy gmina lub ops wyśle wniosek o zasiłek wraz z dołączonymi do niego dokumentami do rops. Marszałek województwa skontaktuje się z instytucją właściwą w sprawie świadczeń rodzinnych w drugim państwie.
Jeśli okaże się, że tam też były one pobierane i do sprawy mają zastosowanie przepisy o koordynacji, wyda decyzję, od kiedy się je stosuje. Natomiast gmina lub ops uchyli decyzję o prawie do polskich świadczeń od dnia, od którego rodzina pobierała pełne świadczenia w obu państwach.
Zasiłki wypłacone u nas staną się nienależnie pobranymi i trzeba je będzie zwrócić wraz z odsetkami ustawowymi. Dochodzić ich zwrotu będzie marszałek województwa, a nie gmina lub ops. Jeśli jednak drugie państwo potrąci nienależnie pobrane u nas świadczenia ze swoich zasiłków, wtedy marszałek województwa umorzy w całości lub części bezprawnie pobraną kwotę.
[srodtytul]Trzeba wcześniej ogłaszać wskaźniki [/srodtytul]
Specjalna procedura to niejedyna uchwalona zmiana. Zmieniono też ustawę o podatku rolnym i określono termin - 23 września - na ogłaszanie przez prezesa GUS dochodu z 1 ha przeliczeniowego dla rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego, ubiegających się o zasiłek rodzinny. Zwykle wskaźnik ten prezes GUS ogłaszał pod koniec października.
W ubiegłym roku w wyniku rozmów z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej ogłoszono go wcześniej, bo 21 września. Teraz termin ogłoszenia niezbędnych danych będzie w ustawie. Zmiana jest ważna, bo prawo do świadczeń ustala się na rok zasiłkowy, poczynając od września.
Ustawą zajmie się teraz Senat.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA