fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy można zawiesić radę gminy

Kiedy prezes Rady Ministrów może zawiesić organy gminy (miasta), w tym radę i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i ustanowić zarząd komisaryczny? - jedną z okoliczności rozważa profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Chodzi o taką sytuację, gdy rada odmawia uznania mandatu wójta za wygasły w związku z przekroczeniem przez niego terminu wyznaczonego naskładanie oświadczeń majątkowych.Ustawa z 1990 r. o samorządzie gminnym przewiduje:¦ po pierwsze (art. 96) - możliwość rozwiązania rady gminy w drodze uchwały Sejmu powziętej na wniosek prezesa Rady Ministrów w razie "powtarzającego się naruszania przez radę konstytucji lub ustaw". Po rozwiązaniu rady prezes RM powołuje komisarza pełniącego obowiązki rady aż do czasu przeprowadzenia wyborów w danej gminie;¦ po drugie (art. 97) -możliwość zawieszenia organów gminy w razie "nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych". Zawieszenie następuje na wniosek ministra odpowiedzialnego za administrację publiczną, a decyzję w tej sprawie podejmuje prezes RM. Może ono trwać do dwóch lat, nie dłużej niż do wyboru organów gminy na nową kadencję. Ich fu...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA