fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Nie wolno żądać opłat za przyłącza wodne. Gminy przegrywają

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Żadna ustawa nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączanie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej - stwierdził WSA. Gminy nadal popełniają ten błąd
[b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 22 listopada 2010 r. (sygnatura akt: II SA/Kr 851/10) stwierdził nieważność uchwały rady gminy w Łukowicy.[/b]
W uchwale ustalono odpłatność za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych.
Sąd stwierdził w uzasadnieniu, że nie ma podstaw do podjęcia takiej uchwały przez gminę w żadnym z przepisów. A zgodnie z art. 94 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1B12AA0C2FBF61E17220253B16B28E31?id=77990]Konstytucji[/link] podstawą prawną stanowienia aktów prawa miejscowego jest upoważnienie zawarte w ustawie i musi być ono wyraźne.
W całej sprawie nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie to, że gminy niemal nagminnie podejmują uchwały o dodatkowych opłatach za tego typu przyłącza. Jest to jeden z częstszych błędów.
W serwisach Rzeczpospolitej wielokrotnie już opisywaliśmy wyroki sądów, które zakazywały gminom nakładania dodatkowych opłat za przyłącza wodno-kanalizacyjne.
Np. w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/424817.html]Opłaty za przyłączenie nielegalne[/link] opisywaliśmy wyroki sądów, które zakazywały nakładania takiej opłaty. Były to:
- [b]wyrok NSA z 19 czerwca 2008 r., sygn. I OSK 431/08[/b] (niedopuszczalne jest uzależnianie przyłączenia się do sieci od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków),
- [b]wyrok z 15 października 2007 r. WSA w Warszawie, sygn. IV SA/Wa 116/06[/b] (nielegalne są wszelkie zapisy w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, ustalanych przez rady gmin, opłaty za ustalanie warunków technicznych przyłącza),
- [b]wyrok z 5 grudnia 2006 r. WSA w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. II SA/Go 432/06 [/b](niedopuszczalne jest obciążenie właściciela przez gminę obowiązkiem wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków, nawet za jego zgodą),
- [b]wyrok z 30 stycznia 2008 r. WSA w Kielcach, sygn. II SA/Ke 679/07[/b] (sprzeczne z prawem są wszelkie uchwały rad gmin określające udział mieszkańców gminy np. w budowie wodociągu czy kanalizacji ściekowej).
W artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/389385.html]Kiedy opłata za przyłącze jest zgodna z prawem?[/link] opisaliśmy [b]stanowisko Sądu Najwyższego przyjęte w uchwale z 13 września 2007 r., sygn. III CZP 79/07[/b] (obowiązkiem gminy jest pokrycie kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy, również udostępnianie takiego łącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami).
W sprawie, którą zajmował się krakowski WSA 22 listopada, sąd stwierdził, że jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, nie jest dopuszczalne bez upoważnienia ustawowego. Żadna ustawa nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączanie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA