Czy bank może sprzedać niespłacaną pożyczkę

Czy spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wolno przelać należność wynikającą z zawartej z konsumentem umowy pożyczki czy kredytu na osobę trzecią, np. firmę windykacyjną?
Na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy. Zwrócił się o to sąd II instancji rozpatrujący sprawę wytoczoną Dagmarze R. przez nabywcę takiej należności, spółkę z o.o. Asekuracja. Spółka ta domaga się od Dagmary R. będącej poręczycielką spłaty pożyczki, wraz ze stosownymi odsetkami, zaciągniętej w kwietniu 2003 r. w SKOK przez Anetę W. Pożyczka wynosiła 6,2 tys. zł. Jako zabezpieczenie jej spłaty SKOK przyjął od pożyczkobiorczyni weksel in blanco i poręczenie Dagmary R. Odsetki wynosiły 17 proc. w skali roku, a odsetki karne od tzw. przeterminowanych należności zarząd SKOK ustalił w 2004 r. na 80 proc. w stosunku rocznym.W październiku i listopadzie 2004 r. poręczycielka została powiadomiona przez SKOK, że Aneta W. zalega ze spłatą pożyczki i odsetek od niej oraz że w razie niedokonania wpłaty tych należności wypowie jej pożyczkę. SKOK wypowiedziała pożyczkę 19 listopada. Zadłużenie Anety W. na ten dzień wyniosło wraz z odsetkami i opłatami za wezwania niewiele ponad 4 tys. zł....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL