fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przedawnienie dopiero po dziesięciu latach

Należności z tytułu składek przedawniają się po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Z pytania wynika, że ZUS - z uwagi na to, że płatnik składek nie był uprawniony do wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych - domaga się korekty dokumentów rozliczeniowych, w ciężar których wliczył zasiłek. ZUS uważa, że firma wskutek bezpodstawnej wypłaty zaniżyła składki na ubezpieczenia społeczne i ZUS domaga się teraz ich uzupełnienia. Przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne reguluje art. 24 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po 10 latach, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Przed 1 stycznia 2003 r. przedawnienie to wynosiło tylko 5 lat. Nowela ustawy wydłużająca termin przedawnienia do 10 lat nie zawierała w tej kwest...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA