Oddłużenie w zamian za nowe miejsca pracy

Przedsiębiorcy, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy albo zatrudnić osoby niepełnosprawne lub w trudnej sytuacji, mogą już się ubiegać o specjalną pomoc na ten cel
Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie (DzU nr 158, poz. 1106).Przepisy, wydane na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. g ordynacji podatkowej, przyznają przedsiębiorcom prawo do ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, stanowiących pomoc na zatrudnienie. Pomoc ta zgodnie z ordynacją może więc polegać na odroczeniu terminu zapłaty podatku czy zaległości podatkowej albo na rozłożeniu na raty płatności tych zobowiązań wraz z odsetkami za zwłokę. W grę może też wchodzić umorzenie zaległości podatkowej - w całości lub tylko w części.W niektórych wypadkach udzielenie pomocy indywidualnej będzie jednak uzależnione od uzyskania na nią zgody Komisji Europejskiej. Chodzi np. o sytuacje, gdy wartość pomocy brutto - łącznie z innym wsparciem na zatrudnienie, otrzymanym przez przedsiębiorcę w kolejnych trz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL