fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie uprawnienia ma przedsiębiorca w trakcie kontroli podatkowej

Kontrolowany podatnik może uczestniczyć - sam lub przez przedstawiciela - we wszystkich czynnościach kontrolnych. Może składać wnioski dowodowe i kwestionować ustalenia opisane w protokole kontroliO uprawnieniach kontrolowanego mówi dział VI ordynacji podatkowej (op) oraz niektóre przepisy działu IV.
Pierwsze z uprawnień (w rzeczywistości jeszcze przedkontrolnych) określa art. 281a op. Mówi on, że podatnicy mogą, w formie pisemnej, wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w trakcie kontroli podatkowej. Taką osobę trzeba zgłosić do urzędu skarbowego właściwego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym. Przepis ten wprowadza zatem instytucję stałego przedstawiciela do spraw kontroli podatkowej. Ustanowienie takiego przedstawiciela może być korzystne dla podatnika, gdyż nie musi on wówczas uczestniczyć we wszystkich czynnościach kontrolnych. W takim wypadku upoważnienie do wszczęcia kontroli należy okazać właśnie przedstawicielowi.W trakcie kontroli podatkowej można zastosować przepisy dotyczące wyłączenia pracownika urzędu skarbowego. W szczególności jego bezpośredni przełożeni mają taki obowiązek, jeżeli uprawdopodobnione zostaną okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności kontro...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA