Nawet w razie błędu w rozliczeniu można uniknąć kary

Za pomyłki w podatkach grożą kary z kodeksu karnego skarbowego. Można ich uniknąć, jeżeli poinformujemy urząd o błędach i zapłacimy zaległości
Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy podatnik wywiązuje się ze swoich podatkowych obowiązków (art. 281 § 2 ordynacji podatkowej). Skutkiem negatywnej decyzji może też być odpowiedzialność karna skarbowa.Jak wynika z art. 1 § 3 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (dalej k.k.s.), przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie popełnia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można przypisać mu winy w czasie jego popełnienia. Oznacza to, że pomimo spełnienia przesłanek popełnienia czynu zabronionego osoba, która to zrobiła, może nie zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej skarbowej, jeżeli brak będzie winy w jej działaniu. Sam fakt naruszenia norm prawa podatkowego nie jest wyłączną podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej.Podatnik mający wątpliwości co do zakresu swoich obowiązków zwrócił się z prośbą o opinie do kilku doradców podatkowych. Wszystkie analizy były jednobrzmiące, dlatego podatni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL