fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyższa stawka podatku od nieruchomości także dla gruntu eksploatowanego tylko latem

Grunt nie traci związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w miesiącach, w których wydobycie kopaliny nie jest możliwe z uwagi na warunki atmosferyczne. Dlatego przez cały rok jest opodatkowany według wyższych stawek. Tak wynika z wyroku WSA w Olsztynie z 20 czerwca br. (I SA/Ol 448/06).
Spółka prowadziła działalność w zakresie wydobywania torfu. Jej zdaniem grunty zajęte pod kopalnie odkrywkowe podlegają opodatkowaniu jak grunty związane z działalnością gospodarczą (czyli według wyższych stawek) tylko w miesiącach, w których możliwe jest wydobycie złoża (od maja do końca września). W pozostałym okresie tracą związek z prowadzoną działalnością, bo wydobycie torfu nie jest możliwe z uwagi na ujemną temperaturę i podtopienia. Zdaniem spółki powyższa właściwość to cecha techniczna gruntu, o jakiej mówi art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, która uniemożliwia wykorzystanie go w prowadzonej działalności.Zdaniem fiskusa wskazane przez spółkę okoliczności nie mają charakteru cech technicznych uniemożliwiających wydobycie kopaliny przez cały rok. WSA w Olsztynie uchylił zaskarżoną decyzję, jednak tylko w części przychylił się do poglądu podatnika. Zdaniem sądu grunt nie traci związku z pro...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA