fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jaka stawka podatku od gruntu

Zakładam, że jest to grunt inny niż użytek rolny lub las, sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków, która jest podstawą do wymiaru podatków lokalnych. Właściciel budynku mieszkalnego jest przedsiębiorcą. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uznaje się grunty, które są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Zasady tej nie stosuje się jednak do gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi. Zatem grunty podlegające podatkowi od nieruchomości, związane z budynkami mieszkalnymi, nawet gdy są w posiadaniu przedsiębiorcy, nie mogą być traktowane jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Są one opodatkowane stawką dla gruntów tzw. pozostałych.Co prawda od części budynku zajętej na działalność gospodarczą czytelnik zobowiązany jest naliczać podatek według stawek najwyższych, właściwych dla budynk...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA