fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Działka przedsiębiorcy obciążona zawsze najwyższą stawką

Jeśli działkę posiada przedsiębiorca lub firma prowadząca działalność gospodarczą, to obciąża ją podatek od nieruchomości według stawek przewidzianych dla nieruchomości biznesowych, chyba że grunt jest związany z budynkiem mieszkalnym
Czytelnik kupił niedawno od prywatnego właściciela niezabudowaną działkę, która według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi działkę rzemieślniczą. Na razie nie zamierza nic na niej budować ani prowadzić żadnej działalności. Jest przedsiębiorcą. Pyta, według jakich stawek ma płacić za nią podatek od nieruchomości. Czy najwyższych, czyli przewidzianych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?Wówczas podatek od nieruchomości płaci się według ustalonych przez radę gminy stawek określonych dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (maksymalna stawka w 2007 r. -0,69 zł za1 mkw., a od pozostałych gruntów, w tym związanych z budynkami mieszkalnymi - 0,34 zł za 1 mkw.).Decydujące znaczenie ma to, że czytelnik jest przedsiębiorcą. Zgodnie bowiem z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych grunty, budynki i budowle uważa się za związane z prowadzeniem działalnoś...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA