Gdy urząd kontroluje, należą się odsetki w pełnej wysokości

W razie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, w związku z prowadzoną kontrolą podatkową, podatnikowi przysługują odsetki w takiej wysokości, jak pobierane od zaległości podatkowej
Odsetki w wysokości połowy odsetek od zaległości przysługują, gdy termin na zwrot nadwyżki jest przedłużany w ramach czynności sprawdzających.Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 7 sierpnia br. (I SA/Bk 269/07).Spółka złożyła deklarację VAT-7, w której wykazała kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w odpowiednich terminach. Urząd skarbowy powziął wątpliwości co do zasadności tych zwrotów i wszczął kontrolę podatkową w celu sprawdzenia zgodności danych zawartych w deklaracji z dokumentami źródłowymi. Powołując się na art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, przedłużył terminy zwrotu zadeklarowanych kwot nadwyżki do zakończenia postępowania wyjaśniającego.Następnie, w odpowiedzi na wniosek dyrektora urzędu kontroli skarbowej o dokonanie zabezpieczenia majątkowego na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego w VAT, naczelnik urzędu skarbowego orzekł o zabezpieczeniu majątkowym w spółce. Po...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL