fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika można odliczyć VAT

Samo to, że wystawca faktur nie był czynnym podatnikiem VAT, nie pozbawia odbiorcy prawa do odliczenia wynikającego z nich podatku naliczonego. Wchodziłoby to w grę tylko, gdyby podatnik mógł przewidywać, że uczestniczy w popełnieniu przestępstwa. Tak orzekł WSA w Gdańsku 12 czerwca br. (ISA/Gd888/06).
Organy podatkowe zakwestionowały prawo podatnika do odliczenia VAT wynikającego z faktur wystawionych przez podmiot nieuprawniony -kontrahenta niezarejestrowanego jako czynnego podatnika VAT. Powołały się na art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o VAT z 2004 r. W skardze do WSA podatnik wskazał, że nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji sprzecznego z prawem postępowania kontrahenta. Był bowiem przekonany, że ten z racji samego prowadzenia działalności stał się z mocy prawa podatnikiem VAT. Podniósł ponadto, że polski przepis pozbawiający podatnika prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot nieuprawniony jest sprzeczny z prawem wspólnotowym, narusza bowiem zasadę neutralności. Organy podatkowe argumentowały natomiast, że ryzyko wyboru kontrahenta obciąża podatnika.Sąd przyznał rację podatnikowi. Stwierdził, że państwa członkowskie UE mają prawo wydawania przepisów koniecznych dla utrzymania prawidłowych rozliczeń podatkowych i uni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA