fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak poprawić błędy na paragonie

Po wydrukowaniu paragonu nie ma już możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian czy poprawek w pamięci kasy fiskalnej. Jak więc poprawić ewentualne błędy lub uwzględnić zwroty towarów?
W ustawie o VAT i dwóch rozporządzeniach ministra finansów dotyczących kas rejestrujących nie ma nic na temat ewentualnych korekt zapisów kas.Jedynie § 20 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów mówi, że podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na podstawie danych wynikających z raportów dobowych skorygowanych o wartości dotyczące zwrotów towarów, wynikające z odrębnych ewidencji. Minister, zdając sobie sprawę z możliwości rezygnacji przez kupującego z transakcji, przewidział więc pozakasowe ewidencjonowanie tego typu zdarzeń (w odrębnej ewidencji).Ewidencja ta powinna zawierać jak najwięcej danych umożliwiających identyfikację transakcji (czas, kwotę i przyczynę korekty), np. numer i datę korygowanego paragonu, kwoty wpisane do kasy, kwoty, które wpisane być powinny, i wynikające z ich porównania kwoty, wielkości korekty wartości netto i podat...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA