fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Licencję dla taksówkarza wydaje odpowiednia gmina

ROL
Aby wykonywać przewozy taksówką, trzeba spełnić warunki określone przepisami, w tym zdać odpowiedni egzamin. Dopiero wtedy można dostać licencję
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 1 września 2010 r., III SA/Kr 692/10 [/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Komendant wojewódzki policji uchylił w części decyzję komendanta miejskiego nakładającą z rygorem natychmiastowej wykonalności karę pieniężną na J.G. za naruszenie art. 92 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B2770BD3829652870675DE0DFB93FF27?id=232414]ustawy o transporcie drogowym[/link].Pojazd był oznaczony jako taksówka, miał napis TAXI z przodu i z tyłu, na szybie znajdował się cennik, wewnątrz nielegalizowany taksometr, a w dowodzie rejestracyjnym adnotacja o przystosowaniu pojazdu jako taksówki.Kierujący nie posiadał oświadczenia poświadczającego spełnienie wszystkich wymagań określonych ustawą. J.G. tłumaczył, że nie zdemontował oznakowania i wyposażenia pojazdu z uwagi na to, że miał zamiar go sprzedać do dalszej eksploatacji jako taksówkę.Ostatecznie sprawa tra...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA