fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Z życia samorządów

Fundusze unijne dla Podlasia

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Podlaski urząd marszałkowski przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania „Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności”. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków
A tych jest ponad 35 mln zł. Konkurs jest otwarty prawie dla wszystkich podmiotów. Wynika to z celów tego działania. Ma ono uczynić Podlasie regionem otwartym na badania, innowacje, współpracę firm z sektorem naukowym i badawczym.
Pomyślność takiego planu wiąże się z aktywnym włączeniem się w jego realizację różnych podmiotów i instytucji, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Dlatego o środki mają prawo walczyć:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- instytucje otoczenia biznesu,
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
- szkoły wyższe,
- jednostki naukowe,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorstwa.
[srodtytul]Widełki wsparcia[/srodtytul]
Dla niektórych typów przedsięwzięć władze wojewódzkie ustaliły zarówno tzw. katalog wydatków kwalifikowanych, jak i wartość minimalnej i maksymalnej ich wartości. Przykładowo na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące infrastruktury strefy B+R o wartości co najmniej 1 mln złotych (kosztów kwalifikowalnych) do maksymalnie 4 mln złotych takich kosztów.
Projekty dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz projekty dotyczące wsparcia zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach – wartości co najmniej 50 tys. zł, ale nie więcej niż 400 tys. zł.
Z kolei inwestycje dotyczące wsparcia parków przemysłowych, technologicznych, naukowo-technologicznych powinny się mieścić w przedziale 2 mln zł – 40 mln zł. W przypadku projektów realizowanych przez samorządy i wszystkich innych, gdzie nie wystąpi pomoc publiczna, wartość dofinansowania może stanowić nawet 85 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych projektu.
[srodtytul]Wnioski do urzędu[/srodtytul]
Wnioski o dofinansowanie projektów przyjmuje Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok (kancelaria ogólna). Szczegółowe informacje o naborze, w tym regulamin konkursu, zostały podane na stronie: [link=http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl]www.rpowp.wrotapodlasia.pl[/link].
Wiadomości na temat programu regionalnego i tego konkretnego konkursu można także uzyskać w punktach informacyjnych:
- punkt informacji w Białymstoku,
ul. Handlowa 6,
Infolinia: 801 308 013,
[mail=informacja@rpowp.wrotapodlasia.pl]informacja@rpowp.wrotapodlasia.pl[/mail],
- punkt informacji w Łomży,
ul. Polowa 53,
tel. 86 215 16 90, fax 86 215 16 91,
[mail=pi.lomza@pfrr.pl]pi.lomza@pfrr.pl[/mail],
- punkt informacji w Suwałkach,
ul. Kościuszki 62,
tel. 87 563 03 09, fax 87 563 00 33,
[mail=pi.suwalki@pfrr.pl]pi.suwalki@pfrr.pl[/mail]
[ramka][b]Infrastruktura i badania[/b]
Szeroki jest także zakres możliwości wykorzystania unijnych grantów. Innymi słowy wolno z nich finansować bardzo różne projekty. Zarówno te związane z tworzeniem odpowiedniej bazy rozwojowej, jak i wspierające konkretne badania i prace rozwojowe. I tak na dotację mogą liczyć projekty polegające m.in. na:
- budowie (rozbudowie, przebudowie i remontach) infrastruktury parków przemysłowych, technologicznych, naukowo-technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, centrów obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii,
- zakupie i instalacji specjalistycznych urządzeń oraz aparatury bezpośrednio związanej z działalnością parków, inkubatorów, centrów,
- zagospodarowaniu terenu wokół parków, inkubatorów, centrów, jeśli jest to ściśle powiązane z projektami ich rozwoju i nie przekracza 10 proc. kosztów kwalifikowalnych,
- rewitalizacji i renowacji obiektów poprzemysłowych i powojskowych prowadzącej do udostępnienia tych obiektów pod parki, inkubatory, centra,
- budowie (przebudowie) infrastruktury podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych i rozwojowych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia,
- inwestycjach w środki trwałe, tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
- prowadzeniu badań naukowych (przemysłowych) oraz eksperymentalnych prac rozwojowych (badań przedkonkurencyjnych realizowanych w przedsiębiorstwach).[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA