fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pięć lat na wznowienie procesu gospodarczego

www.sxc.hu
Pięć lat dla firm na wznowienie procesu, gdy wyrok oparto na uchylonym przepisie
Sejm zajął się senackim projektem, który przedłuża z dwóch do pięciu lat okres, w którym przedsiębiorca może wznowić postępowanie na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego.Nowela jest dostosowaniem prawa do wyroku [b]TK z 20 października 2009 r. (sygn. SK 6/09)[/b], który stwierdza niekonstytucyjność art. 479[sup]22 [/sup][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D9AE789BAB2DC3C240A1D93C930725BA?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link].[b]Specyfika gospodarcza[/b]Przepis ten stanowił, że w sprawach gospodarczych po upływie dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia postępowania. W innych sprawach czas na wznowienie postępowania wynosi pięć lat. Celem skrócenie tego terminu była ochrona prawomocnych orzeczeń w sferze gospodarczej.Art. 190 ust. 4[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CCF4B3DAE9F2F27324F21E197191CB03?id=77990] Konstytucji[/link] przyznaje jednak wszystkim, także przedsiębiorcom...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA