fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Pomorze wdraża unijne inicjatywy JEREMIE i JESSICA

Pomorze to jeden z nielicznych regionów, które zdecydowały się na realizację obu unijnych inicjatyw JEREMIE i JESSICA
Pomorskie jest jednym z pięciu regionów, które wdrażają inicjatywę JEREMIE, której celem jest ułatwienie dostępu do kapitału dla mikro, małych i średnich firm. Chodzi o pożyczki i poręczenia udzielane przez fundusze kapitałowe i poręczeniowe. Te z kolei, wybrane w konkursach przez menedżera funduszy, otrzymują od niego środki wyodrębnione z budżetów regionalnych programów operacyjnych na lata 2007 – 2013. We wszystkich pięciu regionach, także na Pomorzu, menedżerem funduszu powierniczego jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Na Pomorzu Fundusz Powierniczy otrzymał w sumie 287 mln zł. Dotychczas BGK podpisał dwie z trzech umów z pośrednikami finansowymi wybranymi w pierwszym konkursie – Pomorskim Funduszem Pożyczkowym i Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych (PRFPK). Ten krok umożliwia uruchomienie dwóch instrumentów finansowych, dzięki którym mikro- i małe przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z finansowego wsparcia. W ramach pierwszego konkursu fundusze pożyczkowe dostaną łącznie 44 mln zł.
Szacuje się, że te pieniądze przekazane funduszom umożliwią łącznie udzielenie poręczeń i kredytów na poziomie około 75 mln zł dla około 600 mikro- i małych przedsiębiorstw z województwa pomorskiego w ciągu najbliższych dwóch lat. Kolejne środki zostaną rozdysponowane w następnych konkursach.
Pomorze zdecydowało się też na realizację inicjatywy
JESSICA. Założeniem tego instrumentu jest umożliwienie wykorzystania części środków unijnych w postaci zwrotnych inwestycji (pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe) w projekty dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich i przyczyniające się do ich wzrostu i atrakcyjności. 12 lipca 2010 r. region podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę na wybór menedżera funduszu powierniczego, który dysponuje kwotą ponad 230 mln zł. W kolejnym etapie prac EBI we współpracy z województwem wybierze Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), które będą dokonywać zwrotnych inwestycji w projekty miejskie.
Projekty realizowane przy wsparciu z inicjatywy JESSICA powinny przynosić dochód i wpisywać się w zintegrowane plany rozwoju obszarów miejskich, których rolę pełnić mogą lokalne programy rewitalizacji itp. Przewidywany termin wyboru pierwszych projektów to II połowa 2011 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA