fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Kongres Przedsiębiorczości: Podnoszenie podatków to nie sposób

Przedsiębiorcy mają własne pomysły na wsparcie finansów państwa
Finanse publiczne należy równoważyć poprzez ograniczanie wydatków, poszerzenie bazy podatkowej i ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, a nie tylko przez podnoszenie podatków – uważa Kongres Przedsiębiorczości, skupiający sześć największych organizacji pracodawców.
Podczas dzisiejszego spotkania kongres wypracował własne propozycje równoważenia budżetu państwa i namawiał rząd do rezygnacji z planowanej podwyżki VAT, która przyniesie efekt wyłącznie krótkoterminowy, a grozi wzrostem cen. To z kolei ograniczy konsumpcję, pogorszy kondycję firm oferujących usługi i produkujących żywność.
- Lepiej ograniczać wydatki - przekonują przedsiębiorcy. - Proponujemy zwłaszcza ograniczanie nieracjonalnych wydatków socjalnych, które są kosztowne, a jednocześnie osłabiają motywację do pracy. Chodzi m.in. o objęcie pracowników służb mundurowych, sędziów i prokuratorów powszechnym systemem emerytalnym, wydłużenie ustawowego wieku emerytalnego i wypłacanie rent tylko osobom niezdolnym do pracy. Kongres proponuje również ograniczenie świadczenia becikowego tylko do ubogich rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego (oszczędności w 2011 roku wyniosą 0,2 mld zł), oraz zmniejszenie zasiłku pogrzebowego do 2 tys. zł (1,9 mld zł).
Z punktu widzenie przedsiębiorców ważne jest także zadbanie o poszerzenie bazy podatkowej - czyli objęcie podatkiem dochodowym rolników. Powinni oni płacić podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne na takich samych zasadach jak pozostali przedsiębiorcy, a wsparcie dla najbiedniejszych mieszkańców wsi powinno trafić za pośrednictwem systemu pomocy społecznej w sposób jawny, a nie w formie ukrytej za pośrednictwem systemu ubezpieczeniowego - uważa Kongres.
Dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego niezbędne są też przedsięwzięcia, które obniżą koszty prowadzenia działalności gospodarczej i przyciągną inwestorów zagranicznych. Dlatego Kongres Przedsiębiorczości proponuje usprawnienie systemu stanowienia prawa (z uwzględnieniem procesu konsultacji społecznych), odbiurokratyzowanie gospodarki, zwiększenie sprawności instytucji publicznych obsługujących przedsiębiorców (administracji państwowej i samorządowej, sądownictwa, służby skarbowej, ZUS) oraz dokończenie prywatyzacji, w celu zmniejszenia potrzeb pożyczkowych państwa.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA