fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Premie: po przejęciu firmy płaci je nowy szef

Gdy dochodzi do przejścia firmy lub jej części na innego pracodawcę, to on staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy
Nie dotyczy to tylko tych pracowników, którzy świadczą pracę na innej podstawie niż umowa o pracę (np. powołania lub mianowania). Oznacza to, że w razie zmiany pracodawcy na podstawie art. 231 § 1 k.p. następuje przejęcie przez nowego pracodawcę wszystkich – zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych – praw i obowiązków wynikających z istniejących stosunków pracy.Ponadto w razie przejęcia zakładu nowy pracodawca ponosi odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunków pracy powstałych przed przejęciem zakładu. Wskazywał na to także [b]Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 7 lipca 2000 r. (III ZP 16/00)[/b].Stosunek pracy mimo zmiany pracodawcy jest zatem kontynuowany na warunkach istniejących w chwili przejęcia zakładu. Zmiana zaś dotychczasowych warunków pracy przejętych pracowników może nastąpić tylko za porozumieniem stron lub na mocy dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego.Nowego pracodawcę wiążą także postanowienia ob...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA