fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Jak wycofać hipotekę kaucyjną, która zabezpiecza długi męża?

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
[i][b]W czasie trwania małżeństwa mąż kupił działkę, na której wybudowaliśmy dom. Budowę sfinansowaliśmy kredytem, który wspólnie spłacamy. W akcie notarialnym i w księgach wieczystych mąż wymieniony jest jako jedyny właściciel. Właśnie się dowiedziałam, że nieruchomość została obciążona hipoteką kaucyjną zabezpieczającą długi męża, o których nie wiedziałam. W akcie notarialnym o ustanowienie hipoteki napisano, że nieruchomość stanowi majątek osobisty męża, a to nieprawda. Czy w związku z tym umowa jest ważna? Jak to odkręcić? [/b][/i]
(nazwisko do wiadomości redakcji)
[b]Odpowiada Łukasz Bernatowicz, radca prawny:[/b]
Działka kupiona przez męża w trakcie trwania małżeństwa należy do majątku wspólnego, jeżeli Państwo nie wyłączyli lub nie ograniczyli powstającej z mocy ustawy między małżonkami wspólności majątkowej. Dotyczy to także nieruchomości kupionych na nazwisko jednego tylko małżonka. Zakładam dodatkowo, że nieruchomość nie została kupiona przez męża za pieniądze z majątku osobistego, np. darowane, odziedziczone.
[b]Niestety, w Pani przypadku doszło już do obciążenia nieruchomości, która formalnie należy do majątku wspólnego. Bank, który ustanowił hipotekę chroniony jest rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych[/b], dzięki której nabycie od nieuprawnionego jest prawnie skuteczne (art. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163015]ustawy o księgach wieczystych i hipotece[/link]). Rękojmia wyłączona jest tylko w wypadkach złej wiary nabywcy lub rozporządzeń nieodpłatnych. Ciężar udowodnienia złej wiary spoczywa na tym z małżonków, który kwestionuje dobrą wiarę nabywcy (art. 6 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]). Bankowi nie będzie można przypisać złej wiary tylko dlatego, że wiedział o pozostawaniu Pani męża w związku małżeńskim.
[b]Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego jeżeli prawo własności nieruchomości stanowiącej przedmiot majątku wspólnego małżonków jest wpisane do księgi tylko na rzecz jednego z małżonków, zaniedbanie przez drugiego z małżonków usunięcia tej niezgodności z rzeczywistym stanem prawnym naraża go na to, że nieruchomość będzie uważana jako wyłączna własność małżonka.[/b] Dodatkowo [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=73422]Kodeks rodzinny i opiekuńczy[/link] (dalej kro) wskazuje, iż jeżeli na podstawie czynności prawnej dokonanej przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego osoba trzecia nabywa prawo, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą nie uprawnioną do rozporządzania prawem (w tym wypadku rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych).
Dlatego więc umowa o ustanowieniu hipoteki jest ważna, a przy tak pobieżnie opisanym stanie faktycznym trudno o wskazanie możliwości jej podważenia.
Powinna Pani natomiast wystąpić do sądu rejonowego, w którym prowadzona jest księga wieczysta nieruchomości, z wnioskiem o uzgodnienie treści tej księgi z rzeczywistym stanem prawnym, czyli o wpisanie także Pani jako właściciela. Pani powództwo będzie ułatwione ze względu na domniemanie faktyczne, że przedmiot majątkowy, nabyty przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, stanowi dorobek wspólny (art. 32 § 1 kro). Do czasu prawomocnego uwzględnienia tego żądania może Pani domagać się wpisania ostrzeżenia, które wyłączy działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych na przyszłość.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA