fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Doradcy podatkowi

Doradcy podatkowi - egzamin i praktyki

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Kandydaci na doradców podatkowych mniej czasu spędzą na praktykach w organach podatkowych. Dłużej potrwa nauka u doradcy
Takie zmiany przewiduje jeden z czterech ogłoszonych wczoraj (27 września 2010 r.) projektów rozporządzenia ministra finansów dotyczących zasad uzyskiwania tytułu doradcy podatkowego.
Ogólny czas praktyk pozostanie bez zmian. Dziś pierwszy rok kandydat spędza w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej i urzędzie kontroli skarbowej (w każdej z tych instytucji cztery miesiące). Dopiero później odbywa roczną praktykę u doradcy podatkowego. Gdy projekt wejdzie w życie, będzie ona wynosić półtora roku. Praktyki w organach podatkowych będą więc dwukrotnie krótsze.
Jest też inna istotna nowość dotycząca nauki zawodu u doradców. Dziś praktykę trzeba odbywać raz w tygodniu w wymiarze ośmiu godzin. [b]Po zmianach przepisy będą bardziej elastyczne. Praktyka będzie musiała wynosić osiem godzin w tygodniu, ale nie będzie przeszkód, by podzielić ją na kilka dni[/b].
Dla wielu osób ważną zmianą jest ułatwienie uzyskania zwolnienia od praktyki. Obecnie wymagany jest czteroletni okres zatrudnienia w organach podatkowych i podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Ma on być dwukrotnie krótszy.
Złą informacją dla kandydatów na doradców jest podwyższenie opłaty za egzamin. Dziś wynosi ona 600 zł, a planowana jest podwyżka do 900 zł. Za ponowny egzamin z części pisemnej albo ustnej będzie trzeba zapłacić 600 zł. Argumentem za podwyżką jest fakt, że średni koszt przeprowadzenia egzaminu dla jednej osoby wynosi 1,4 tys. zł.
Bez zmian pozostanie zasada, zgodnie z którą dane osób wpisanych na listę doradców podatkowych będą ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów. [b]Nowością zaś ma być publikowanie informacji o skreśleniu z listy doradców[/b]. Chodzi o zapewnienie bieżącej informacji o osobach, które utraciły prawo wykonywania zawodu.
Ponadto proponuje się bardziej szczegółowe uregulowanie zasad działania komisji egzaminacyjnej oraz zadań jej przewodniczącego i sekretarza. Doprecyzowano także sposób składania wniosków o wyznaczenie terminu części ustnej egzaminu.
Nie planuje się zmian w sposobie oceny egzaminów. Warunkiem zdania części pisemnej nadal ma być uzyskanie co najmniej 80 proc. maksymalnej liczby punktów z testu oraz co najmniej dziesięciu punktów za rozwiązanie zadania. Ocenie będą podlegać prace, które nie zawierają elementów pozwalających na identyfikację autora, rozwiązane w sposób trwały i czytelny.
[wyimek]900 zł wyniesie opłata za egzamin na doradcę podatkowego. Dziś jest to 600 zł [/wyimek]
Na egzaminie ustnym zestaw pytań będzie obejmował sześć lub więcej dziedzin tematycznych określonych w ustawie o doradztwie podatkowym. Każdy z zestawów będzie składał się z dziesięciu pytań. W rozporządzeniu wprowadzono zasadę odzwierciedlającą dzisiejszą praktykę, że wyniki podawane są bezpośrednio po egzaminie.
Projekt rozporządzenia przewiduje, że część pisemna egzaminu odbywać się będzie co najmniej raz w roku (bez względu na liczbę kandydatów zakwalifikowanych do tej części). W praktyce sprawdziany te raczej będą odbywać się częściej. Egzamin pisemny ma być bowiem organizowany, jeżeli zostanie do niego zakwalifikowanych 50 osób.
Część ustna ma się odbywać zawsze, gdy zbierze się 12 kandydatów, a jednocześnie nie rzadziej niż co trzy miesiące.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA