fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Ten sam numer telefoniczny u innego operatora

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Przeniesienie numeru może nastąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym operatorem
Dziś przeniesienie numeru telefonicznego w sieci nie nastręcza specjalnych trudności. Tak jest w sieci stacjonarnej i ruchomej (komórkowej). Jest to usługa bezpłatna i dość szybka. Pozwala na zachowanie dotychczasowego numeru telefonu abonenta albo użytkownika usługi przedpłaconej (telefonów na kartę) z jednoczesną możliwością wyboru operatora.
Zwykle decydujemy się na takie rozwiązanie, bo nowy operator jest tańszy albo oferuje dodatkowe i wszechstronne usługi. Na przeniesienie numeru pozwala [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=55DFC4CA5CA859C79DE47A2AB817A3FF?id=174502]prawo telekomunikacyjne[/link] w art. 71 ust. 1. Co musimy zrobić, aby wszcząć procedurę zmiany?
[srodtytul]Zaczynamy od wniosku[/srodtytul]
Najpierw niezbędne jest złożenie pisemnego wniosku do nowego dostawcy usług telekomunikacyjnych. Określić musimy w nim sposób, w jaki nowy dostawca ma nas poinformować o rozpoczęciu świadczenia usług. Mamy tu wybór. Możemy prosić o informację telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a nawet komunikatu esemesowego.
Przepisy określają czas, jaki ma dostawca na rozpatrzenie wniosku. Mianowicie jest to sześć godzin w wypadku sieci ruchomych, jeśli wniosek składany jest osobiście, albo trzy dni robocze, jeśli wysyłany jest on pocztą. Gdy wniosek dotyczy sieci stacjonarnej i został złożony osobiście, jest to jeden dzień roboczy, gdy zaś został wysłany listownie, to nowy dostawca ma 14 dni na jego rozpatrzenie.
Wniosek oczywiście powinien zawierać dane identyfikujące abonenta, czyli imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a także wskazywać numer, który ma być przeniesiony.
Do wniosku należy dołączyć specjalne pisemne oświadczenie mówiące o świadomości konsekwencji finansowych, które wynikają z rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą usług przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta. Należy też w nim stwierdzić, że nowego dostawcy usług nie obciążą żadne konsekwencje finansowe, w szczególności te, które dotyczą ulgi przyznanej w przeszłości.
W oświadczeniu należy też dokonać wyboru trybu przeniesienia numeru. Może on być z zachowaniem okresu wypowiedzenia, którego długość przewiduje umowa z dotychczasowym dostawcą, albo bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie wskazanym przez tego, kto składa oświadczenie. W tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie zobowiązania do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia.
Gdy nowy dostawca pozytywnie rozpatrzy wniosek abonenta, automatycznie staje się zobowiązany do zawarcia umowy przeniesienia przydzielonego numeru.
[srodtytul]Teraz umowa[/srodtytul]
Powinna ona wskazywać termin rozpoczęcia świadczenia usług przez wybranego dostawcę w sposób zgodny z terminem rozwiązania dotychczas funkcjonującej umowy.
W praktyce abonent nie musi sam zajmować się formalnościami. [b]Każdy ma prawo udzielić pełnomocnictwa nowemu dostawcy, które pozwoli mu załatwić formalności związane z przeniesieniem numeru, zwłaszcza wypowiedzieć dotychczasową umowę.[/b] Pełnomocnictwo powinno być w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W wypadku użytkownika usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej sieci telefonicznej udzielenie pełnomocnictwa nowemu dostawcy jest obowiązkowe.
Przeniesienie numeru nie powinno się wiązać z dłuższą przerwą w świadczeniu usług telekomunikacyjnych. Powinna ona wynosić najwyżej trzy godziny między godziną dwunastą w nocy a trzecią nad ranem w wypadku abonentów ruchomej sieci telefonicznej. Jeśli chodzi o abonentów sieci stacjonarnej, powinny to być najwyżej 24 godziny, liczone od określonego w umowie z nowym dostawcą dnia rozpoczęcia świadczenia usług.
Przerwa może być dłuższa, jeśli abonent bądź użytkownik komórki pre-paid wyraził na nią zgodę, określając czas jej trwania.
[ramka][b]Reklamacje i mediacje[/b]
Wnioskodawca niezadowolony z usługi przeniesienia numeru może złożyć reklamację do operatora. Jakie są zasady?
- Powinna ona trafić do niego w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub miała być wykonana.
- Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została uwzględniona.
- Można ją złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu lub pisemnie oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.
- Niezadowolony abonent może dochodzić swoich praw w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy prezesie UKE.[/ramka]
masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=j.kowalski@rp.pl]j.kowalski@rp.pl[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA