Internet

Lepszy dostęp do przepisów prawa przez Internet

Rządowe Centrum Legislacji
Za pół roku wszystkie numery Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wydane w latach 1918 – 1999 będą dostępne w Internecie
Rządowe Centrum Legislacji podpisało umowę z Biblioteką Narodową w sprawie wykonania elektronicznej formy tekstów Dziennika i Monitora znajdujących się w zbiorach BN. Tak zwaną digitalizacją objęte zostaną wszystkie numery dzienników urzędowych wydane w latach 1918 – 1999. Proces ich skanowania zakończy się do końca 2010 r. Do końca pierwszego kwartału 2011 r. powinny zaś zostać umieszczone na stronie internetowej RCL ([link=http://www.rcl.gov.pl]www.rcl.gov.pl[/link]), z możliwością pobierania i drukowania.
– Zawarte w nich obowiązujące akty prawne przyporządkujemy do układu haseł ze skorowidza przepisów – informuje Maciej Berek, szef RCL. Jednocześnie RCL stale uzupełnia bazę elektronicznych publikatorów. Są już w niej edycje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wydane w latach 2001 – 2010.
Elektroniczna forma dzienników urzędowych jest identyczna z drukowaną na papierze. Obie są oficjalnymi i autentycznymi publikatorami treści stanowionego w Polsce prawa. Tymczasem RCL kończy prace nad projektem nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Przewiduje się w nim, że od 2012 r. Dziennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe będą się ukazywać wyłącznie w postaci elektronicznej. Każdy z organów ogłaszających lub wydających przepisy będzie prowadził oddzielną stronę internetową przeznaczoną na ich publikację. Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy we wrześniu. Będzie tak jak w innych krajach europejskich: Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Portugalii i na Węgrzech, gdzie nie ma oficjalnej papierowej wersji dzienników urzędowych zawierających obowiązujące przepisy prawa. Akty prawne będą ogłaszane za darmo i szybko. Jedyne drukowane Dzienniki i Monitory będą przeznaczone dla prezydenta, Biblioteki Narodowej i Archiwum Akt Nowych. [b]Wydruki mają być przechowywane wieczyście jako podstawa weryfikacji autentyczności i integralności aktów prawnych ogłaszanych w Internecie. [/b] Tylko w wersji elektronicznej prowadzone będą w siedzibach jednostek samorządowych – udostępniane nieodpłatnie – zbiory wojewódzkich dzienników urzędowych oraz aktów prawa powiatowego i gminnego. W przygotowywanej nowelizacji przepisów przewidziany jest obowiązek ogłaszania przynajmniej raz w roku jednolitych urzędowych tekstów aktów normatywnych. Ułatwi to poznawanie obowiązującego prawa, które często się zmienia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL