fbTrack

W każdej z umów o pracę wpisujemy inne obowiązki

Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski MD Mateusz Dąbrowski
Zawieranie przez pracownika kolejnej umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą jest dopuszczalne wyjątkowo, pod warunkiem że dochodzi do określenia rodzaju pracy wyraźnie innego niż w podstawowym czasie pracy
rzepisy nie regulują sytuacji pozostawania z jednym pracodawcą w kilku stosunkach pracy i wykonywania tej samej pracy. Należy zatem się odwołać do orzecznictwa Sądu Najwyższego.[srodtytul]Muszą być inne obowiązki[/srodtytul][b]W wyroku z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97) SN [/b]orzekł, że z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy.SN stwierdził, że przepisy ustalające maksymalne normy czasu pracy oraz określające warunki dopuszczalności świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych mają charakter bezwzględnie obowiązujący w tym znaczeniu, że nie mogą być przekraczane, nawet jeżeli pracownik w danym przypadku się na to godzi czy też uważa, że leży to w jego interesie.Za dopuszczalne można uznać jedynie zaostrzenie ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, np. przez skracanie czasu pracy (przy zachowaniu wynagrodzenia w niezmienionej wysokości) czy też ustanowienie dodatkowych ograniczeń w zakresie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL