fbTrack

Odsetki od podatku bezprawnie wymuszonego przez urząd

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
O skutkach uchylenia niekonstytucyjnych przepisów ordynacji podatkowej pisze radca prawny, partner w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy
Trybunał Konstytucyjny 21 lipca 2010 r. orzekł (K 21/08), że obowiązujące w latach 1998 – 2001 przepisy pozbawiające podatnika oprocentowania od kwoty wpłaconej na poczet odsetek za zwłokę od nienależnie zapłaconej zaległości podatkowej uiszczonej na podstawie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej naruszają konstytucję.Podjęcie rozstrzygnięcia na posiedzeniu niejawnym oraz zgoda wszystkich uczestników co do niekonstytucyjności przepisów wskazuje, że Trybunał nie miał wątpliwości, iż przepisy ordynacji podatkowej naruszały prawo do odszkodowania za niezgodne z prawem działania administracji publicznej oraz w pewnym sensie zachęcały organy podatkowe do bezprawnego działania, premiując dokonywanie wymiaru podatku niezgodnie z prawem.Organ skarbowy był bowiem zobowiązany do zwrotu kwot pobranych jako odsetki za zwłokę, ale bez stosowanego oprocentowania.W okresie, w którym obowiązywał stan niezgodny z konstytucją, odsetki za zwłokę pobierane łącznie ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL