fbTrack

Bhp - informacje i porady dla firm

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Przedstawiamy część drugą redakcyjnego komentarza do artykułów 226 - 237 kodeksu pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
[srodtytul]Rozdział VI [/srodtytul][srodtytul]PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA[/srodtytul][srodtytul]Art. 226. Ryzyko zawodowe[/srodtytul][b]Pracodawca:1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.[/b][b]Komentarz: [/b]- Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia związanych z wykonywaną pracą zdarzeń niepożądanych, powodujących niekorzystne skutki dla zdrowia podwładnego w związku z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy lub sposobem jej wykonywania.Podejmując się oceny ryzyka zawodowego, pracodawca powinien wstępnie określić, czy spełnia wymagania przepisów bhp w zakresie obiektów i pomieszczeń pracy, zaplecza sanitarnego, wentylacji, oświetlenia, ogrzewania, przebiegu procesów technologicznych, urządzeń i instalacji energety...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL