fbTrack

Finanse

Inkasent na targowisku

Dziennik Wschodni/Fotorzepa, Dorota Awiorko-Klimek Dor Dorota Awiorko-Klimek
Czas uiszczania opłaty musi być wskazany w uchwale, wynagrodzenie za inkaso musi zaś być związane z poborem opłaty
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło nieważność uchwały Rady Gminy Zaklików w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uzasadniło, że rada gminy nie określiła terminu płatności i uzależniła wysokość wynagrodzenia za inkaso od czynności niezwiązanych z poborem opłaty targowej (kontrolą właściwego ustawienia straganów). Tym samym uchwała jest niezgodna z art. 19 pkt 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9D0A896321C0E632B2501F91A5B33A72?id=356400]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[/link]. Przepis ten mówi, że rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i stawki opłat wymienionych w ustawie, może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Rada nie zgodziła się ze stanowiskiem RIO. Argumentowała m.in., że inkaso nie jest zawyżone, a uchwała zawiera dyspozycje dotyczące terminu płatności.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę rady. Podkreślił, iż kolegium nie kwestionuje wysokości wynagrodzenia za inkaso, tylko uwzględnianie przy ustalaniu tegoż elementów, które się z nim nie wiążą. A to jest naruszenie art. 19 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9D0A896321C0E632B2501F91A5B33A72?id=356400]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[/link]. Sąd stwierdził też, że rada myli pojęcia. Uchwaliła termin płatności dla inkasenta (o którym mowa w art. 47 § 4a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5C42348D73A820511DF56479C24D1FB0?id=176376]ordynacji podatkowej[/link]), a nie termin wniesienia opłaty targowej (do czego zobowiązuje ją art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Nieustalenie w uchwale terminu płatności opłaty targowej skutkuje tym, że nie może powstać zaległość podatkowa, a osoba zobowiązana do uiszczania opłaty może się bronić, że wniesie ją później [b](sygn. I SA/Rz 366/10)[/b].
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL