fbTrack

Orzecznictwo

Spadkobierczyni pozbawiona spadku

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Warszawscy urzędnicy przekazali Komisji Regulacyjnej grunt w centrum miasta, nie wspominając o roszczeniach o jego zwrot
Wskutek tego komisja przyznała 954 mkw. Gminie Wyznaniowej Żydowskiej jako grunt gminny „w stanie wolnym i bez obciążeń". Następnie nabyła go notarialnie jedna, a potem druga spółka.
[b]W konsekwencji spadkobierczyni byłych właścicieli gruntu Teresa Bolesta-Witkowska nie może go ani odzyskać, ani uzyskać odszkodowania czy działki zamiennej. Od orzeczenia Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich nie przysługuje odwołanie.[/b] – Sprawa będzie mogła trafić do postępowania odszkodowawczego dopiero po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego – wypowiedział się ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
W Trybunale leży od stycznia 2009 r. wniosek Klubu Poselskiego Lewicy dotyczący Komisji Majątkowej rozpoznającej roszczenia Kościoła katolickiego. Podobny status mają pozostałe cztery komisje regulacyjne, rozpatrujące roszczenia innych kościołów i wyznań. Ponieważ nieruchomość została rozdysponowana na rzecz osób trzecich, nie ma możliwości ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz spadkobiercy b. właściciela, a tym samym pozytywnego rozpatrzenia wniosku dekretowego z 1946 r. – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Wniosek o przyznanie prawa własności czasowej do wspomnianego gruntu, załatwiony negatywnie w 1958 r. i 1966 r., doczekał się pozytywnej decyzji w 1997 r. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast unieważnił wówczas w części decyzję z 1966 r. Potwierdził to wyrok NSA z 1999 r. Po unieważnieniu odmowy do rozpatrzenia pozostał sam wniosek dekretowy. Zanim do tego doszło, sprawa została w praktyce przesądzona orzeczeniem Komisji Regulacyjnej z 2005 r. Dwa lata później, powołując się na ostateczną moc orzeczeń Komisji i dokonany następnie obrót nieruchomością, prezydent m.st. Warszawy odmówił spadkobierczyni b. właściciela przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu. W 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało to w mocy. WSA w Warszawie próbował jeszcze szukać wyjścia w przepisie dekretu z 1945 r. o gruntach warszawskich, który nakazuje jedynie badać możliwość pogodzenia korzystania z gruntu przez dotychczasowego właściciela z przeznaczeniem gruntu według planu zabudowania. [b]Wyrokiem z 2008 r. (sygn. I SA/Wa 609/08)[/b] uchylił obie odmowne decyzje, ale orzeczenie nie znalazło akceptacji NSA. Uwzględniając skargę kasacyjną Kolegium, [b]NSA (sygn. I OSK 1428/08)[/b] stwierdził, że prawo użytkowania wieczystego może być ustanowione wyłącznie na gruncie państwowym lub komunalnym. Nie jest to możliwe na gruncie stanowiącym własność osoby trzeciej. Rozpatrując powtórnie sprawę, [b]WSA (sygn. I SA/Wa 1057/10)[/b] – związany orzeczeniem NSA – oddalił skargę Teresy Bolesta-Witkowskiej. [b]Sąd nie dostrzega żadnych czynności, które mogłyby doprowadzić do powrotu tej nieruchomości do gminy i do pozytywnego rozpatrzenia wniosku dekretowego[/b] – orzekł. Wyrok jest nieprawomocny. [ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2010/08/24/spadkobierczyni-pozbawiona-spadku/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL