fbTrack

Kradzież towaru w trakcie unijnej dostawy

ROL
W wypadku kradzieży spółka może zastosować zerową stawkę VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, mimo że nie ma potwierdzenia odbioru całości towaru przez nabywcę
Jednak aby zastosować preferencyjną stawkę, musi dysponować protokołem/raportem otrzymanym od zagranicznej policji, potwierdzającym, że do kradzieży towaru doszło poza terytorium Polski, tj. na terytorium innego kraju UE, oraz spełnić pozostałe warunki określone w art. 42 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D1F175CBC1000681743E9D550EDE8C?n=1&id=172827&wid=337454]ustawy o VAT[/link] z 2004 r.W konsekwencji spółka nie będzie miała prawa do zerowej stawki VAT, jeśli kradzież uprawdopodobni innymi, niż protokoły policyjne, dokumentami.[b]Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 3 sierpnia 2010 r. (III SA/Wa 681/10).[/b]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL