fbTrack

Akty prawne

Monitor Polski Nr 56 z 13 sierpnia

[b]Uchwały Sejmu RP [/b]z 4 sierpnia 2010 r. (poz. 759 – 760):
- w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu, - w sprawie powołania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
[b]Umowa międzynarodowa[/b] (poz. 761 – 762): - między rządem RP a rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Erewanie 12 marca 2010 r., - [b]oświadczenie rządowe [/b]z 27 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia powyższej umowy. [b]Zarządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 763) nr 57 z 10 sierpnia w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Cudzoziemców; od 21 sierpnia. [b]Obwieszczenia prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 764) z 10 sierpnia 2010 r. o sprostowaniu błędów w uchwałach Rady Polityki Pieniężnej. [b]Obwieszczenia[/b] (poz. 765 – 767): [b] ministra sprawiedliwości [/b]z 2 sierpnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich, [b] ministra środowiska[/b] z 5 sierpnia: – w sprawie górnych i dolnych granic stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2011, – w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2011. [b]Komunikaty[/b] (poz. 768 – 770): [b]ministra rozwoju regionalnego[/b]: – z 29 lipca 2010 r. w sprawie wytycznych ministra rozwoju regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, – z 3 sierpnia 2010 r. o zmianach wprowadzonych do szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”, 2007 – 2013, - nr 8/2010/(DOKE) prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 9 sierpnia 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. [b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=363397]M.P.Nr 56[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL