fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowy

Nianie z umowami i z ubezpieczeniem

www.sxc.hu
Ministerstwo Pracy wprowadziło ostatnie zmiany do ustawy żłobkowej, która niebawem trafi pod obrady rządu, a później do Sejmu
Ministerstwo uwzględniło postulaty partnerów społecznych dotyczące doprecyzowania warunków zatrudnienia niani.
W myśl ostatniej wersji projektu niania będzie mogła opiekować się dzieckiem w wieku od 20. tygodnia życia do trzech lat (wyjątkowo, w przypadkach wskazanych w ustawie, do lat czterech). Będzie musiała zostać oficjalnie zatrudniona przez rodziców dziecka na podstawie tzw. umowy uaktywniającej.
Umowa będzie określać obowiązki niani, czas i miejsce sprawowania opieki, wysokość wynagrodzenia, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz informację o sposobie opodatkowania dochodu. Gdy taki kontrakt zostanie zgłoszony przez rodziców w ZUS, będą mogli liczyć na to, że ten opłaci składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w wysokości liczonej od minimalnego wynagrodzenia.
[b]Warunkiem skorzystania z tego świadczenia jest to, że oboje rodzice dziecka (lub rodzic, gdy samotnie wychowuje dziecko) pracują. Gdy rodzic straci pracę, składki opłacane będą jeszcze przez trzy miesiące, chyba że umowa uaktywniająca zawarta z nianią zostanie rozwiązana[/b].
Gdy niania otrzymywać będzie pensję wyższą od minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od kwoty powyżej tego limitu będą opłacane przez rodziców na zasadach ogólnych jak od umowy-zlecenia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA