fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zakaz konkurencji nie może być dorozumiany

Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski MD Mateusz Dąbrowski
Zarówno w trakcie, jak i po ustaniu zatrudnienia pracodawca i pracownik mogą zawrzeć umowę antykonkurencyjną. Jej ustalenia muszą zawsze mieć formę pisemną
Szef, chroniąc interesy firmy przed działaniem konkurencji, ma prawo wymagać od każdego podwładnego, aby w czasie trwania umowy o pracę podpisał lojalkę. Pozwala na to art. 101[sup]1[/sup] § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link].Zgodnie z tym przepisem w zakresie określonym w odrębnej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.Natomiast pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od niego wyrównania tej straty.[srodtytul]Na etacie i na własny rachunek[/srodtytul]Działalność konkurencyjna to prowadzenie we własnym imieniu działalności, której przedmiot pokrywa się lub jest zbliżony do interesów pracodawcy. Przy czy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA