fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Doradcy podatkowi

Obecny skład poczeka na nową komisję

www.sxc.hu
Minister finansów jeszcze nie zdecydował, kiedy powoła nowy skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego
W środę, 7 lipca 2010 r., opublikowana została nowelizacja [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=359937]ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 122, poz. 826)[/link]. Ma   obowiązywać od 7 sierpnia 2010 r., czyli po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia.
Tego też dnia skończy się kadencja obecnego składu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Tak stanowi bowiem art. 8 ust. 1 nowelizacji.
„Zakończenie kadencji obecnej Komisji Egzaminacyjnej nie oznacza jednoczesnego zaprzestania jej działalności” – uspokaja Ministerstwo Finansów w odpowiedzi przekazanej „Rzeczpospolitej”.
Nie oznacza więc również, że kandydaci do zawodu doradcy podatkowego zostaną pozbawieni możliwości podchodzenia do pisemnych i ustnych egzaminów.
Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 nowelizacji komisja egzaminacyjna w obecnym składzie może działać do czasu powołania komisji na zasadach i w trybie określonym nowelizacją. Nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia zakończenia kadencji (czyli do 7 listopada).
W tym czasie odbywać się będą egzaminy według zaplanowanego wcześniej harmonogramu (np. 23 i 24 sierpnia przeprowadzony zostanie egzamin pisemny).
Istotne jest także to, że w tym czasie członkowie Komisji będą powoływani i odwoływani według dotychczasowych zasad (tj. tych obowiązujących przed wejściem najnowszej nowelizacji w życie).
Według nowych przepisów będą natomiast rozpatrywane sprawy wszczęte na podstawie art. 82 ustawy o doradztwie podatkowym i jeszcze niezakończone, np. wobec tych, którzy nie informują o zmianie danych objętych wpisem na listę doradców.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA