fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyjaśnienia urzędów

Urlop zdrowotny nauczyciela pracującego w dwóch placówkach

Art. 73 ust. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7510DD4DEC9FE2D37BFA817821A0E874?id=182007]ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)[/link] zawiera dwie normy prawne, które wykluczają możliwość łączenia korzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia z zatrudnieniem w ramach innego stosunku pracy lub innej działalności zarobkowej:
1) pierwsze zdanie ww. przepisu stanowi zakaz nawiązania stosunku pracy lub podjęcia innej działalności zarobkowej przez nauczyciela, w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia;
2) w drugim zdaniu ustawodawca zobowiązuje dyrektora szkoły do odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku stwierdzenia, że w okresie tego urlopu nauczyciel pozostaje w innym stosunku pracy lub prowadzi inną działalność zarobkową.
Z powyższych przepisów należy wnioskować, iż nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nie może podejmować nowego zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, jak również kontynuować już podjętego zatrudnienia czy działalności zarobkowej.
Powyższe potwierdził [b]Sąd Najwyższy w uchwale z 7 lipca 2005 r. (II PZP 5/05, OSNP 2005/24/387)[/b], w której stwierdza, iż podstawą odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia może być również kontynuowanie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub wykonywanie innej działalności zarobkowej rozpoczętej przed udzieleniem tego urlopu.
W związku z powyższym w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, nauczyciel któremu został udzielony urlop dla poratowania zdrowia w szkole stanowiącej jego podstawowe miejsce pracy powinien rozwiązać stosunek pracy lub wystąpić o urlop bezpłatny na czas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia w szkole, która jest jego dodatkowym miejscem pracy.
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA