fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Konkursy do zaskarżenia

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Precedensowe postanowienia dotyczące uczestników konkursów NFZ na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ogłosił Naczelny Sąd Administracyjny
[b]Każdy świadczeniodawca biorący udział w takim konkursie może się skarżyć do sądu administracyjnego, jeżeli jego interes prawny doznał uszczerbku – orzekł NSA (sygn. II GSK 410/10, 417/10 i 418/10).[/b]
Wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że skargę może złożyć tylko ten świadczeniodawca, który złożył odwołanie od rozstrzygnięcia postępowania. Inni biorący udział w konkursie ofert nie mają takiego prawa.
Z takim uzasadnieniem WSA odrzucił trzy skargi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie na decyzje prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Pogotowie uczestniczyło w konkursie ofert na udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego. Ofertę zgłosił również Samodzielny Publiczny ZOZ w Turku. Ostatecznie wybrano ofertę pogotowia. Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu oddalił odwołanie konkurenta. Uwzględnił je natomiast prezes NFZ, uchylając decyzję dyrektora Wielkopolskiego OW NFZ.
WSA w Warszawie odrzucił skargę pogotowia, gdyż jego zdaniem nie miało ono legitymacji do wniesienia skargi na decyzję prezesa NFZ. Zapadła ona bowiem w wyniku odwołania ZOZ. A skoro zgodnie z art. 154 ust. 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4E1AAF85FD4F7BE426412598AA90BA32?id=282315]ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej [/link](...) skarga do sądu od decyzji prezesa NFZ przysługuje świadczeniodawcy, nie ma wątpliwości, że chodzi o tego, który złożył odwołanie od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu. A nie o innych świadczeniodawców, którzy brali udział w postępowaniu konkursowym.
[wyimek]Nie było podstaw do odrzucenia skarg pogotowia na decyzję prezesa NFZ [/wyimek]
W wyniku skarg kasacyjnych pogotowia NSA uchylił postanowienia WSA. Uznał skargi za uzasadnione, a dokonaną przez WSA wykładnię art. 154 ust. 1 ustawy o świadczeniach (...) za błędną.
Zgodnie z tym przepisem świadczeniodawcą jest każdy podmiot biorący udział w konkursie ofert, a więc wszyscy jego uczestnicy. Z kolei art. 152 uzależnia prawo świadczeniodawców do skargi od doznania uszczerbku interesu prawnego w wyniku naruszenia przez NFZ zasad przeprowadzania postępowania. Skoro więc pogotowie doznało takiego uszczerbku dopiero na etapie rozpoznawania odwołania jego konkurenta przez prezesa NFZ, WSA nie miał podstaw do odrzucenia skarg jako niedopuszczalnych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA