fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Do obciążenia kosztami nie wystarczy samo sporządzenie opinii

www.sxc.hu
Aby obciążyć stronę kosztami, nie wystarczy ustalić różnicy między wyceną biegłego a wartością deklarowaną przez podatnika. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy budynki można wykorzystywać w firmie
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 24 czerwca 2010 r., III SA/Wr 105/10[/b][srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]J. M. L. E. działający w imieniu i na rzecz A, spółki z o.o., nabył nieruchomość. Spółka złożyła deklarację na podatek od nieruchomości, w której wykazała grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z rozbieżnościami dotyczącymi wartości nieruchomości podanych w akcie notarialnym i deklaracji podatkowej prezydent wszczął kontrolę podatkową i poinformował stronę o powołaniu biegłego do określenia wartości rynkowej budowli w celu ustalenia prawidłowej podstawy ich opodatkowania.Mając na uwadze wartość budowli określoną przez stronę oraz przez biegłego, stwierdził, że z uwagi na tak istotne rozbieżności zaistniały przesłanki do zastosowania art. 4 ust. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=67733354C9760EDF003540DBDD102EC7?id=182297]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[/li...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA