Rpkom

„... oraz jego trwania." Spór o lokalizację połączeń mobilnych

- Przystosowanie sieci do ostatnich pomysłów Ministerstwa Infrastruktury może nas kosztować nawet kilkadziesiąt milionów złotych - mówią przedstawiciele Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci Era.
Mowa o konieczności rejestracji przełączeń terminali sieci mobilnej pomiędzy stacjami sieci radiowej (tzw.handover) w trakcie trwania rozmowy. Taka propozycja pojawiła się w projekcie rozporządzenia „w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania", jaką Ministerstwo Infrastruktury wysłało do zatwierdzenia przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL).
  W trakcie konsultacji z operatorami zapis o rejestracji danych identyfikujących położenie terminala dotyczył tylko chwili inicjacji połączenia. Już po zakończeniu konsultacji w treści projektu rozporządzenia znalazł się zapis, z którego wynika, że rejestrowane, przechowywane i udostępniena powinny być również dane o lokalizacja terminala w trakcie całego połączenia.
  - Mam wątpliwości, czy w ogóle moglibyśmy uzyskać takie dane. Nawet jeżeli, to na pewno kosztem bardzo wysokich nakładów. Tymczasem ten zapis wykracza poza treśc unijnej dyrektywy o retencji danych - mówi Dariusz Kośnik, wicedyrektor Departamentu Transmisji PTC. Zapis ten zakwestionowała również Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w piśmie przesłanym do RCL.   Projekt rozporządzenia jest obecnie weryfikowany w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Jeżeli UKIE uzna go za niezgodny z dyrektywą o retencji, to może on zostać odesłany do poprawek do Ministerstwa Infrastruktury.  
Źródło: rpkom.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL