fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rolnicy

Składkę w podwójnej wysokości płaci i rolnik, i domownik

www.sxc.hu
Od 1 października 2009 r. rolnicy prowadzący działalność gospodarczą płacą podwójną składkę tylko na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
Wcześniej płacili podwójnie wszystkie składki do KRUS i to niezależnie od tego, czy byli ubezpieczeni w KRUS po 2 maja 2004 r. czy również przed tą datą.
Czytelniczka napisała, że od 1996 r. prowadzi działalność gospodarczą i z tytułu posiadanej ziemi jest ubezpieczona w KRUS. Wie, że zgodnie z nowelizacją z 2 kwietnia 2004 r. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przedsiębiorcy o podobnym statusie muszą opłacać podwójną składkę.
Wie też, że w Wydziale XIV Sądu Okręgowego w Warszawie zapadł wyrok, który mówi, że dotyczy to tylko tych, którzy przystąpili do KRUS po tej dacie. Tymczasem KRUS rozsyła informację o takim obowiązku do wszystkich – pismo w tej sprawie przyszło z początkiem tego roku. Wcześniej nie dostawała takich informacji, a na skierowanym do niej blankiecie wpłaty wciąż widnieje stara kwota.
[b]– Czy w związku z tym też muszę płacić podwójną składkę, a jeśli tak, to czy muszę wyrównać to, czego nie wpłaciłam od 2004 r.?[/b] – pyta czytelniczka.
Niestety, nie znamy uzasadnienia do wyroku, o którym wspomina czytelniczka. Natomiast z innych wyroków, które zapadły w tej sprawie, wynika, że [b]obowiązek opłacania podwójnej składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego objął również osoby, które były ubezpieczone w KRUS przed wejściem w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=173268]ustawy z 2 kwietnia 2004 r. (DzU z 2004 r. nr 91, poz. 873)[/link][/b].
Przypomnijmy, że nowelizacja ta weszła w życie 2 maja 2004 r.
Jednym z takich orzeczeń jest [b]wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 25 stycznia 2005 r. (III AUa/Bk 1781/2004)[/b].
Wyrok ten był korzystny dla rolnika, ale z innego powodu. Sąd orzekł, że rolnik, który zapłacił składkę za II kwartał 2004 r. w terminie (to znaczy do 30 kwietnia 2004 r.), nie ma obowiązku opłacenia podwójnej składki za ten kwartał. Ustawa nakładająca obowiązek płacenia podwójnie weszła w życie bowiem już po terminie, w którym należało uiścić składkę za II kwartał 2004 r.
Sędziowie nie mieli natomiast wątpliwości, że od 2 maja 2004 r. rolnicy i domownicy, o których mowa w art. 5a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=11D35E6755BF483954442202DC28F879?id=263365]ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników[/link], są już objęci obowiązkiem płacenia podwójnej składki.
Również – jak poinformowało nas biuro prasowe KRUS – [b]w wyroku z 4 marca 2005 r. (IV U 5297/04) Sąd Okręgowy w Olsztynie[/b] oddalił odwołanie od decyzji prezesa KRUS zobowiązującej do opłacenia składki w podwójnej wysokości osobę, która 2 maja 2004 r.  podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników i jednocześnie prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą.
[b]Z wyroków tych wynikałoby zatem, że od 2 maja 2004 r. czytelniczka powinna była płacić składkę do KRUS w podwójnej wysokości.[/b]
Jeśli tego nie robiła, powinna uregulować zaległości.
Natomiast – co istotne – [b]od 1 października 2009 r. czytelniczka powinna płacić w podwójnej wysokości tylko składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników[/b]. Wcześniej obowiązek ten dotyczył również składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA