fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Sposób na finansowanie szlachetnych celów

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jeśli jesteśmy zamożni albo dość łatwo znajdujemy sponsorów, to możemy się skoncentrować na działalności wymagającej zaangażowania finansowego
Fundacje nie są jednak prostą alternatywą dla stowarzyszeń, bo działają na innych zasadach.
Podstawowe regulacje prawne znajdziemy w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=08FF87D0930A3A288A3CD8CB778734E2?id=72934]ustawie o fundacjach (DzU z 1991 r. nr 46, poz. 203 ze zm.)[/link]. Fundację można ustanowić dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Warto taki cel wskazać precyzyjnie, bo może to pomóc m.in. przy zwolnieniu z niektórych podatków oraz np. uzyskaniu bonifikaty przy nabywaniu nieruchomości państwowych i samorządowych. Fundację możemy powołać jako osoby fizyczne, ale też może to zrobić należąca do nas spółka (a więc osoba prawna). Do stworzenia fundacji nie jest też potrzebne znajdowanie współpracowników, bo – w przeciwieństwie do stowarzyszeń – jej działalność oparta jest z założenia na korzystaniu głównie z zasobów majątkowych, a nie na pracy społecznej jej członków.
Powołanie fundacji wymaga sporządzenia aktu notarialnego – wyjątkowo tylko może się to odbyć w inny sposób, gdy utworzenie fundacji przewiduje się pośmiertnie w testamencie fundatora. Do fundacji można przekazać nie tylko pieniądze, ale też papiery wartościowe, mienie ruchome oraz nieruchomości. Zachętą do finansowego jej wsparcia są chociażby zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Obejmują one nabywanie przez fundację w drodze spadku, zapisu w testamencie lub darowizny pieniędzy, innych rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych.
Jeśli statut fundacji to przewiduje, może ona też prowadzić działalność gospodarczą, z tym że powinna to robić w rozmiarach służących osiąganiu jej celów. Ponadto podjęcie przez fundację działalności biznesowej, która nie była przewidziana w jej statucie, wymaga najpierw zmiany tego dokumentu. [b]Każdej potrzebny jest też wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, bo dopiero wtedy uzyskuje ona osobowość prawną.[/b] Jednym z obowiązków fundacji jest też składanie corocznie bardzo szczegółowego sprawozdania z działalności. Trzeba podawać w nim dane o działalności gospodarczej, odpisy uchwał zarządu, dane finansowe (z wyodrębnieniem źródeł przychodów), o kosztach, osobach zatrudnionych, wysokości gaży dla członków zarządu i wiele innych szczegółowych informacji o finansach.
Fundacje mogą przy pomocy swoich pracowników i wolontariuszy zbierać pieniądze w publicznych zbiórkach. Muszą wcześniej dopełnić formalności zgłoszeniowych, przestrzegać zasad zbiórki, a potem rozliczyć zebrane środki. W postępowaniach sądowych i administracyjnych mają mniej praw niż stowarzyszenia, ale nieraz są dopuszczane do udziału w sprawach.
Polskie przepisy nie przeszkadzają działać na terenie naszego kraju fundacjom zagranicznym. To dobra wiadomość dla Polaków mieszkających za granicą, a także miłośników Polski z całego świata. Mogą część swojego majątku przekazać na polskie cele bez konieczności przyjazdu nad Wisłę albo zakładania kolejnej fundacji obok już istniejącej. Zagraniczna fundacja może bowiem utworzyć u nas przedstawicielstwo. Wymaga to jednak zezwolenia ministra właściwego ze względu na jego cele. Może ono także prowadzić działalność gospodarczą na takich zasadach jak działające w Polsce przedstawicielstwa zagranicznych firm.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA