fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sfera budżetowa

Mundurowi bez urlopów ojcowskich

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Kilkadziesiąt tysięcy osób pozbawiono uprawnień. Wszystko przez lukę w nowych przepisach. Rzecznicy praw obywatelskich i dziecka badają sprawę
Armia to kilkadziesiąt tysięcy potencjalnych ojców. Na razie żaden z nich z okazji narodzenia potomka nie skorzysta z nowego urlopu ojcowskiego.
Ministerstwo Obrony Narodowej wycofało się ze stanowiska, że także żołnierze zawodowi skorzystają z uprawnień rodzicielskich, które zyskali od 1 stycznia pracownicy. Okazuje się, że z zgodnie z nową interpretacją MON ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie pozwala na skorzystanie z przywileju urlopu ojcowskiego. Owszem, żołnierze będą mogli iść na wydłużony macierzyński, ale na ojcowski już nie.
Podobna sytuacja może dotyczyć innych służb mundurowych, np. policji czy Straży Granicznej.
[srodtytul]Decyduje pragmatyka[/srodtytul]
Do redakcji „Rz” przyszło kilkanaście e-maili od żołnierzy, którym odmówiono udzielenia urlopów ojcowskich ze względu na brak podstaw prawnych.
Nie pójdą na ojcowski dlatego, że specustawa dla żołnierzy nie została zmieniona i nadal odsyła jedynie do stosowania przepisów kodeksu pracy określających zasady i wymiar urlopu macierzyńskiego oraz urlopu wychowawczego. Aby żołnierze zawodowi mogli składać wnioski o urlopy ojcowskie, w ustawie o służbie wojskowej powinno być wyraźne odesłanie do art. 182[sup]3[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu pracy[/link] mówiącego o urlopie ojcowskim. Potwierdza to
Departament Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej: żołnierzom zawodowym nie przysługuje urlop ojcowski wprowadzony od 1 stycznia 2010 r.
Zgodnie zatem z art. 65 ust. 1 i 65a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E88FAA4C51631D0F9FC74C003CE48A01?id=278814]ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych [/link] żołnierz zawodowy uzyskuje prawo do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Ponadto ma prawo do urlopu wychowawczego na zasadach określonych w kodeksie pracy. Te uprawnienia przysługują zarówno żołnierzom kobietom, jak i mężczyznom.
– Niewątpliwie intencją posłów nie była dyskryminacja jakiejkolwiek grupy czynnych zawodowo ojców. Urlop miał się należeć każdemu tacie niezależnie od tego, czy jest w stosunku pracy czy w stosunku służbowym – mówi posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska.
[srodtytul]Jest nadzieja na zmiany[/srodtytul]
Ze względu na specyfikę służby wojskowych, np. wyjazdy na misje zagraniczne, nie da się jednak sprawy załatwić automatycznym zapisem, że żołnierzom zawodowym urlop udzielany jest na zasadach określonych w kodeksie pracy.
– Minister pracy mógłby powołać międzyresortowy zespół, który zajmie się sprawą i opracuje nowelizację ustaw regulujących zasady służby żołnierzy, policjantów i innych funkcjonariuszy, by nie było wątpliwości, że ojcom nie tylko w ramach stosunku pracy należy się urlop ojcowski – dodaje Kluzik-Rostkowska.
Sprawą ograniczeń w korzystaniu z urlopów ojcowskich żołnierzy i policjantów próbowaliśmy zainteresować rzeczników: praw dziecka i praw obywatelskich.
– Poleciłem zbadanie tego zagadnienia moim prawnikom – mówi Marek Michalak, rzecznik praw dziecka.
Przypominamy, że r.p.o. kilka lat temu skutecznie walczył o prawo mężczyzn służących w policji do urlopów macierzyńskich i wychowawczych.
[ramka][b] [link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2010/01/15/mundurowi-bez-urlopow-ojcowskich/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
[ramka][b] Zobacz [link=http://www.rp.pl/artykul/420068.html]komentarz wideo[/link][/b][/ramka]
[ramka][b]Czego nie mają wojskowi[/b]
Zgodnie z kodeksem pracy zatrudniony ojciec wychowujący dziecko ma prawo do:
- urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia,
- do końca 2011 roku przysługuje jednak tylko jednotygodniowy wymiar urlopu. Dopiero od 1 stycznia 2012 r. ojcowie będą mieli prawo do dwóch tygodni wolnego po urodzeniu się dziecka,
- urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca składany w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu,
- pracodawca musi ten wniosek uwzględnić.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA