Mundurowi

Policja podzieli się danymi z celnikami

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Celnicy będą mieli dostęp do informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych różnych służb, także policji
Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. Ma ono określać zakres, warunki i tryb przekazywania Służbie Celnej tych informacji.
Zgodnie z rządową propozycją, celnicy będą mogli otrzymywać od organu uprawnionego informacje niezbędne do wykonywania ich zadań. Chodzi o m.in. informacje mające związek z wymiarem i poborem należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, VAT i akcyzy, podatku od gier oraz opłat i dopłat. A także np. z nałożonym na funkcjonariuszy zadaniem rozpoznania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń związanych ze sprowadzaniem do Polski towarów objętych ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu m.in. na bezpieczeństwo i porządek publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe. W szczególności chodzi o odpady, substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, broń, amunicję czy materiały wybuchowe (art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 4–10 ustawy o Służbie Celnej). Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia, przekazywane celnikom informacje w wielu przypadkach będą uzupełnieniem danych, które posiada Służba Celna.
Projektowane rozporządzenie przewiduje zatem możliwość przekazania celnikom informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, ale tylko w dwóch sytuacjach. Po pierwsze – gdy przekazanie nie spowoduje ujawnienia danych osoby niebędącej funkcjonariuszem organu przekazującego tę informację, a udzielającej pomocy temu organowi. Po drugie zaś – gdy przekazanie informacji nie uniemożliwi wykonywania zadań ustawowych organu przekazującego (projektowany § 2 ust. 2 pkt 1 i 2). Co ważne, organ będzie przekazywał informacje na pisemny wniosek funkcjonariusza celnego upoważnionego przez szefa Służby Celnej, a także z własnej inicjatywy – jeżeli stwierdzi, iż uzasadniają one podejrzenie naruszenia przepisów celnych, podatkowych lub z zakresu gier hazardowych. Do informacji otrzymywanych przez celników od organów, służb i instytucji państwowych stosowane będą odpowiednio przepisy o ochronie informacji niejawnych. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL