Zwrotu wkładu do kasy zapomogowo-pożyczkowej można żądać przez dekadę

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Wszystko wskazuje na to, że roszczenia związane z działalnością PKZP przedawniają się po dziesięciu latach. Bo stosujemy tu przepisy prawa cywilnego, a nie pracy
Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe (PKZP) tworzone są w zakładach pracy w celu udzielania ich członkom pomocy materialnej w formie pożyczek i zapomóg.[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=71048]Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (DzU nr 100, poz. 502 ze zm.)[/link] określa podstawowe zasady funkcjonowania tych kas.Nie odnosi się jednak do terminu przedawnienia roszczeń PKZP wobec jej członków i na odwrót. Na tym tle powstaje wątpliwość, czy zastosowanie ma trzyletni „pracowniczy” termin, czy może termin (co do zasady) dziesięcioletni, wynikający z ogólnych przepisów kodeksu cywilnego.[srodtytul]Środki w funduszach[/srodtytul]Kasy gromadzą środki finansowe w formie funduszy i wypłacają z nich odpowiednie świadczenia swoim członkom. Istnieje fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy, składający się z wkładów członkowskic...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL