Zmiany w ubezpieczeniach od nowego roku

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Czy masz osoby na umowach-zleceniach albo umowach o pracę, ale wykonujące pracę w trudnych warunkach? Jeśli tak, to najwyższy czas, abyś zapoznał się z obowiązkami, które od 1 stycznia 2010 r. na ciebie spadną
Jak co roku 1 stycznia przynosi nowości w ubezpieczeniach społecznych. Zmiany dotyczą tym razem:- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), wprowadzonych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=294728]ustawą z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656[/link], dalej ustawa pomostowa),- rozliczania składek, do poboru których zobowiązany jest ZUS; nowości zawdzięczamy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=323336]rozporządzeniu Rady Ministrów z 25 sierpnia 2009 r., zmieniającemu rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 144, poz. 1181[/link], dalej rozporządzenie zmieniające rozliczanie składek),- dokumentów rozliczeniowych i kodów ubezpieczeniowych – za sprawą [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330525]rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 23 października...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL