Poradniki

W jaki sposób przekształcić lokal po Nowym Roku

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Osoby, które nie zdążyły wykupić mieszkania, będą mogły to uczynić po 1 stycznia, choć 30 grudnia straciły moc stare przepisy
Wokół przekształceń mieszkań spółdzielczych (lokatorskich i własnościowych) panuje wielkie zamieszanie. Winny jest ustawodawca, który często zmienia przepisy. Robi to tak nieudolnie, że systematycznie ich konstytucyjność podważa Trybunał Konstytucyjny.
Kolejną nowelę [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7331205295B7CC66183D4B811DB6CA44?id=169950]ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych[/link] uchwalono 18 grudnia. Przed Bożym Narodzeniem podpisał ją prezydent RP, wejdzie w życie 30 grudnia. Publikacja w Dzienniku Ustaw powinna nastąpić w najbliższych dniach. [b]Uwaga![/b] Nowe przepisy zastąpią stare, których ważność zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 17 grudnia ub.r. Utratę ich ważności odroczył do 30 grudnia 2009 r.
[wyimek][b]118 tys.[/b] wniosków w 350 spółdzielniach nie udało się zrealizować z powodu problemów prawnych[/wyimek] [b]Nowe zasady wykupu są podobne do obowiązujących. Nie są jednak identyczne.[/b] [srodtytul]Wniosek to podstawa[/srodtytul] Zgodnie z nowelizacją z 18 grudnia osoba, która chce się stać właścicielem lokalu (lokatorskiego, własnościowego), musi złożyć – tak jak obecnie – wniosek do spółdzielni. Pracownicy spółdzielni sprawdzają, czy dana osoba spełnia wymagania zawarte w przepisach, a także w uchwale spółdzielczej. Chodzi o uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali, jakie znajdują się w budynku (w nielicznych wypadkach może dotyczyć więcej niż jednego budynku). Wynika z niej, kto i jakie lokale może nabyć na własność oraz czy i jakie pomieszczenia (np. piwnica) będą do nich należeć. Mówi ona także, jakie udziały w nieruchomości wspólnej będą związane z poszczególnymi lokalami oraz czy na lokalach ciążą długi, np. zaległe opłaty za mieszkanie. [srodtytul]Warunki nabycia [/srodtytul] Taką uchwałę powinny już posiadać spółdzielnie, do których wpłynął przynajmniej jeden wniosek o przeniesienie lokalu na własność. [b]Nowość! Nowelizacja przewiduje, że władze spółdzielni będą mieć sześć miesięcy (a nie jak dotychczas trzy miesiące) od daty złożenia wniosku na zmianę statusu mieszkania lokatorskiego lub własnościowego w pełną własność[/b], pod warunkiem że stan prawny gruntu pod blokiem jest uregulowany. Tak jak obecnie posiadacz mieszkania lokatorskiego oraz własnościowego musi spłacić zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie oraz związane z budową lokalu. Dodatkowo osoba z lokatorskim prawem do lokalu musi zapłacić kwotę będącą odpowiednikiem nominalnej wartości kredytu lub dotacji w części przypadającej na dany lokal (jeżeli spółdzielnia z nich korzystała). Od lat 60. do 90. ubiegłego wieku spółdzielnie budowały mieszkania lokatorskie za tanie państwowe kredyty. Spłatą części kredytu byli obciążeni spółdzielcy (w opłatach za mieszkanie), część zaś państwo umarzało spółdzielniom. Spółdzielnie zwracają jednak do budżetu umorzoną część, jeżeli członek spółdzielni wykupi mieszkanie. I tę kwotę musi zapłacić spółdzielca – nie jest ona duża. Oprócz tego spółdzielca pokrywa koszt wynagrodzenia notariusza. Jest to 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2010 r. 329 zł. Notariusze pobierają także opłatę za wypis aktu notarialnego (6 zł za każdą stronę). Założenie księgi wieczystej kosztuje 60 zł, a wpis prawa własności 200 zł. Te sumy także trzeba przekazać notariuszowi. [ramka][b]Co dalej ze złożonymi wnioskami[/b] [b]Wiele osób złożyło wnioski o wykup i nadal czeka na ich realizację.[/b] Art. 4 nowelizacji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7331205295B7CC66183D4B811DB6CA44?id=169950]ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych[/link] przewiduje, że spółdzielnie mają obowiązek zrealizować te wnioski do 30 czerwca 2010 r. na podstawie przepisów obowiązujących do 30 grudnia 2009 r. Zasady te dotyczą wyłącznie mieszkań lokatorskich i własnościowych. Nie odnoszą się natomiast do wykupu na własność mieszkań zakładowych, które spółdzielnie przed laty przejęły wraz z najemcami od przedsiębiorstw państwowych. [/ramka] [b]Czytaj więcej w poradniku: - [link=http://www.rp.pl/artykul/212825,412282_Z_lokatorskiego_na_wlasnosciowe.html]Z lokatorskiego na własnościowe[/link] - [link=http://www.rp.pl/artykul/212825,412283_Pol_roku_na_realizacje_wniosku.html]Pół roku na realizację wniosku[/link] - [link=http://www.rp.pl/artykul/412185.html]Kiedy spółdzielnia gra na zwłokę[/link] [/b] [i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=r.krupa@rp.pl]r.krupa@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL