Niektórzy rozwiążą każdą umowę terminową

www.sxc.hu
Pracownik ma umowę na czas określony. Czy to prawda, że można ją rozwiązać tylko wtedy, gdy kontrakt przewiduje taką możliwość?
[b]Czy ten warunek dotyczy każdej firmy niezależnie od jej wielkości? Podobno w firmach zatrudniających więcej niż 20 pracowników zapis gwarantujący wypowiedzenie umowy terminowej nie jest konieczny. Czy rzeczywiście tak jest?[/b]Co do zasady umowy na czas określony rozwiązują się z upływem terminu, na jaki zostały zawarte. Wyjątek dotyczy angaży zawartych na dłużej niż sześć miesięcy. Te kontrakty wolno rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem, ale tylko wtedy, gdy strony przewidziały taką możliwość w ich treści.Jeżeli natomiast o takim zapisie zapomniały, to trzeba czekać, aż angaż rozwiąże się sam z upływem terminu, na jaki został zawarty. Tak wynika z art. 33 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037/]kodeksu pracy[/link].Czytelnik pyta, czy ograniczenia związane z wypowiadaniem umów o pracę dotyczą dużych pracodawców. Nie do końca. [b]Umowę na czas określony – bez względu na ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL