Czy premię należy oskładkować?

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Pracownica pobierająca zasiłek macierzyński otrzymała w grudniu premię uznaniową za 2009 r. Świadczenie to nie zostało uregulowane w regulaminie wynagradzania. Czy tę premię należy oskładkować?
[b]Tak.[/b] Dodatkowych składników wynagrodzenia nie trzeba oskładkować tylko wtedy, gdy z przepisów wewnętrznych wynika, że pracownik ma do nich prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego i jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.Tak stanowi § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77617](DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.)[/link]. W opisywanym przypadku regulamin wynagradzania nie reguluje tej kwestii. Dlatego premia podlega oskładkowaniu, bo jest przecież typowym świadczeniem pracowniczym, wynikającym ze stosunku pracy.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL