Aplikacje/egzaminy

Niezdane kolokwium nie przekreśla aplikacji

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Usunięcie ze szkolenia nie będzie takie proste. Sąd stanął po stronie młodych prawników. Wyrok utrudni ich masowy odsiew
Niezaliczenie kolokwium może być przesłanką skreślenia z listy aplikantów, ale musi być ona rozważana wespół z innymi przesłankami, a także z interesem indywidualnym – [b]orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (VI SA/Wa 1470/09)[/b].
Dotychczas przeważało stanowisko, że niezdanie kolokwium stanowi wystarczający powód do stwierdzenia nieprzydatności do zawodu adwokackiego i skreślenia z listy aplikantów. Aplikanci obawiają się zaś, iż duży nabór może wzmóc odsiew podczas aplikacji poprzez podnoszenie poprzeczki egzaminacyjnej na kolokwiach. – Wyrok stwarza nadzieję, że będzie brane pod uwagę wszystko – mówi Mikołaj P., aplikant w łódzkiej Izbie Adwokackiej, uznany za nieprzydatnego do zawodu i skreślony z listy aplikantów z powodu niezaliczenia kolokwium po drugim roku oraz poprawkowego. Mikołaj P. uważa, że skoro ukończył aplikację i zdał końcowe kolokwium, powinien zostać dopuszczony do egzaminu adwokackiego.
[srodtytul]Egzamin staje się fikcją[/srodtytul] – Nie zgadzam się z tym – mówi adwokat Jarosław Szymański, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, który jako jej członek uczestniczył w podejmowaniu uchwały o skreśleniu Mikołaja P. – W zestawieniu z ewidentnym zaniżeniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości kryteriów egzaminów na aplikację z niepokojem postrzegamy, że egzamin zaczyna się stawać fikcją. [b]Zgodnie z art. 79 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=19DB8C235B839045D443DB1CC582F5E1?id=323634]ustawy – Prawo o adwokaturze[/link] ORA może skreślić z listy aplikantów w ciągu pierwszych dwóch lat aplikacji, jeżeli stwierdzi nieprzydatność do wykonywania zawodu adwokata.[/b] Regulamin aplikacji adwokackiej uchwalony przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej ustala, że podstawą takiego stwierdzenia może być w szczególności: negatywny wynik kolokwium rocznego, negatywna opinia patrona, negatywna opinia kierownika szkolenia o przebiegu aplikacji. – Otwarcie zawodu spowodowało jednak, że przy obecnej liczbie aplikantów, a w samej tylko izbie wielkopolskiej jest ich ponad 400, nie ma innej możliwości sprawdzenia ich wiedzy niż właśnie egzamin – mówi adwokat Michał Pankowski, członek Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. [srodtytul]Ocena aplikantów [/srodtytul] Uwzględniając skargę Mikołaja P. i uchylając negatywne dla niego decyzje, sąd przypomniał, że zgodnie z ustawą mają one charakter uznaniowy. Organy korporacyjne muszą więc brać pod uwagę wszystkie przesłanki, a nie tylko jedną z nich. – Tymczasem skupiły się one tylko na interesie korporacyjnym, twierdząc, że niezdanie kolokwium oznacza nieprzydatność do zawodu – powiedziała sędzia Dorota Wdowiak. – A przecież było też drugie, zdane kolokwium, kończące aplikację. Nie uwzględniając należycie interesu indywidualnego, naruszono art. 79 ust. 2 prawa o adwokaturze. Wyrok jest nieprawomocny. – Ten wyrok niepokoi – mówi adwokat Andrzej Gozdek, dziekan ORA w Szczecinie. – Zabiera się adwokaturze prawo do oceny aplikantów, jeden z ostatnich elementów szkolenia i przygotowywania do zawodu. Działa to nie tylko przeciwko adwokatom, ale i przeciw klientom. [ramka][b]Bartosz Grohman, Naczelna Rada Adwokacka[/b] Wyrok kłóci się z dotychczasową praktyką, a także z regulaminem aplikacji adwokackiej. Według § 19 regulaminu podstawą do stwierdzenia przez okręgową radę adwokacką nieprzydatności aplikanta do wykonywania zawodu może być w szczególności: negatywny wynik kolokwium rocznego, negatywna opinia patrona, negatywna opinia kierownika szkolenia o przebiegu aplikacji adwokackiej. Każda z tych przesłanek ma swój samodzielny byt i może stanowić samoistną podstawę do skreślenia aplikanta. Mogę podejrzewać, że WSA ocenił, iż § 19 powinien być rozumiany w ten sposób, że wszystkie przesłanki skreślenia mają wystąpić łącznie. Wydaje się to niezasadne. [/ramka] [ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/12/22/pala-nie-przekresla-aplikacji/]Skomentuj ten artykuł[/link] [/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL