Nadanie listu na poczcie nie wystarczy, aby termin był zachowany

www.sxc.hu
Czy nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w ostatnim dniu terminu do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej za określony miesiąc deklaracji VAT-7 wykazującej zwrot podatku wraz z wnioskiem o jego zaliczenie na poczet zobowiązania z tytułu tej zaliczki skutkuje zachowaniem terminu do jej zapłaty?
[b]Nie[/b]. Wynika tak jednoznacznie z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 października 2009 r. (ITPB3/423-449/09/MT).[/b]Zdaniem izby momentem zaliczenia na poczet istniejących zaległości jest dzień złożenia deklaracji wykazującej należny zwrot podatku. Dzień złożenia deklaracji należy rozumieć jako dzień jej fizycznego wpływu do urzędu skarbowego. Warunkiem dokonania zaliczenia jest zatem posiadanie przez organ podatkowy informacji o istniejącej zaległości podatkowej i o przysługującym podatnikowi zwrocie podatku.A tak w przypadku opisanym przez czytelnika nie będzie. Aby tak się stało, czyli aby termin był zachowany, trzeba byłoby złożyć (a nie wysłać) pisma w siedzibie organu podatkowego najpóźniej w ostatnim dniu terminu do zapłaty zaliczki.[b]Podstawa prawna:[/b][i]– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osó r. nr 14, poz. 176 ze zm.)[/link],– [link=http://www....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL